คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำข้อมูลดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่ 11 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

 วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายสุรพงษ์ สาคเรษภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ณ ห้องประชุมคุ้มพญาซอ รีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จำนวน 28 ท่าน

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 26 กุมภาพันธ์ 2563

ITA

ITA

ITA

ITA