คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 พร้อมด้วย คณะ ศธจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้า รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโดย : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
วันที่ประกาศ : 12 มิถุนายน 2563

ITA

ITA

ITA

ITA