คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยคณะ ศธจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้า รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโดย : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
วันที่ประกาศ : 15 มิถุนายน 2563

ITA

ITA

ITA

ITA