คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โครงการ TFE (TEAMS FOR EDUCATION)

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้จัดประชุมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โครงการ TFE (TEAMS FOR EDUCATION) โดย นางมาลัยงาม แก้วสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 (อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 


ประกาศโดย : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2563