คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาทโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ ศธจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รอบที่ 2 ช่วงหลังเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์