คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ข่าว 28 2563

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ศึกษาธิการภาค ๔ นำคณะข้าราชการ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี และเวลา ๑๘.๐๐ น. คณะข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง- พุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกับร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์