คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพ่อหลวง "เก็บขยะชายทะเล" โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

ฉบับที่ 24

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกับโรงเรียนวัดสมุทรธาราม สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชบุรีเขต 1 และโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาคร ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพ่อหลวง "เก็บขยะชายทะเล" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในกิจกรรมมีบุคลากรจาก ศธภ.4 ศธจ.สมุทรสาคร ศธจ.เพชรบุรีเขต 1 และคณะครู นักเรียน ร่วมกันเก็บขยะชายทะเลเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง และช่วงบ่ายมีการให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์