คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพ่อหลวง "เก็บขยะชายทะเล" โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

ฉบับที่ 25

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกับโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามและโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพ่อหลวง "เก็บขยะชายทะเล" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในกิจกรรมมีบุคลากรจาก ศธภ.4 ศธจ.สมุทรสงคราม ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ สพป.สมุทรสงคราม สพป.ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 และคณะครู นักเรียนร่วมกันเก็บขยะชายทะเลเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองช่วงบ่ายมีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์