คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

ประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนภารกิจและแผนการปฏิบัติราชกาสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ครั้งที่ 1/2563

ข่าว 29 2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโสฬส คุ้มพญาซอ  รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 ประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนภารกิจและแผนการปฏิบัติราชกาสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ครั้งที่ 1/2563 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ   และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์