คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

โครงการเสริมทักษะการดำรงชีวิต

 32

 

          วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 มอบหมายให้ นางอิงอร สุทธดิส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมฟังการบรรยายโครงการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต ของนักเรียน โดยมี พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่องสวัสดิการสังคมกับการสร้าง ความเข้มแข็ง ให้ครอบครัวโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร