การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 34

  วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2563 ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 
             ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 89 รูป ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม
             จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดปากง่าม ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
             และเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
             ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ