ประชุมกศจ.สมุทรสงคราม

33

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม